Samen naar een riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek

Iedereen gaf het al aan op de website en tijdens de startevenementen: we kunnen samen veel doen om overstromingen en de gevolgen ervan te beperken. Al je ideeën hierover kan je tot 18 juni op deze website ingeven. Maar we weten dat jullie het ook fijn vinden om eerst met mensen in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen. Vandaar dat we iedereen uitnodigen een eigen ‘overstromingsbabbel’ te organiseren en de resultaten daarvan op deze website te plaatsen.

 

Veel goede redenen om een overstromingsbabbel op te zetten

 • Je zoekt mee naar de oplossing van een probleem dat heel veel mensen aanbelangt.
 • Samen weet je meer. Mensen krijgen de kans hun mening te delen met anderen en daar dan weer iets van te leren. 
 • Je leert (andere) mensen (beter) kennen en laat mensen samen nadenken om iets te veranderen.
 • Het is verrijkend en het verschaft veel plezier dit te doen.
 • Samen kan je na de zomer misschien wel je ideeën in realiteit omzetten?

Laat ons via info@riviercontract.be weten waar en wanneer je iets organiseert. Jullie initiatief zetten we dan op de nieuwspagina van deze website.

 

Hoe begin ik eraan?

Je wil wel zo’n overstromingsbabbel organiseren, maar hoe begin je er aan? Waar vind je mensen? Hoe overtuig je mensen om deel te nemen? Hoe kondig je een gespreksmoment aan? Vaak is net deze eerste stap de moeilijkste. Hieronder vind je wat tips om je op weg te zetten.

Enkele uitgangspunten en principes

Het doel is nieuwe ideeën zoeken of bestaande ideeën verrijken die er mee voor zullen zorgen dat we de overstromingen of de gevolgen ervan kunnen beperken. Er zijn vier mogelijke insteken:

 • Wat kan ik als inwoner zelf doen ?
 • Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen ?
 • Wat kan de overheid doen?
 • Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen ?

Je kan voor ideeën voluit putten uit de verslagen van de startevenementen in Zedelgem en Sint-Michiels, maar zorg ook voor een goede portie brainstorming zodat er ook nieuwe ideeën kunnen ontstaan.

Zorg ervoor dat al het materiaal nadien op de website terecht komt. Daarbij kan je gebruik maken van het verslagblad dat je hier kan downloaden.

Je gesprek organiseren: enkele richtlijnen

Het is fijn dat je dit niet alleen moet doen. Zoek een vriend of kompaan waarmee je je overstromingsbabbel kan opzetten en de taken kan verdelen.

Engageer mensen die graag willen deelnemen; stuur een uitnodigingsmail; maak reclame; durf mensen persoonlijk aan te spreken.

Organiseer je overstromingsbabbel op gelegenheden en momenten waarop sowieso al mensen bij mekaar zijn. Welke formules zijn er zoal?

 • In huiselijke kring: kom bijeen bij je thuis aan de keukentafel, organiseer een home-party, ga ‘buurten’.
 • Aansluiten bij geplande evenementen of bijeenkomsten: een geplande vergadering, straatfeesten, de buurtbarbecue, groepsweekends, familiefeesten, business ontbijtsessies, sportles (en vooral de drink nadien in de cafetaria).
 • Voor, tijdens of na een evenement: jeugdbeweging, adviesraad, bestuursvergadering, voor of na de les op school…
 • Informeel: een middagpauze, in de bedrijfskantine of de schoolrefter, met vrienden op café, in het buurthuis, in de bus op weg naar…

 

Allerlaatste voorbereidingen

Maak het niet te groot: het hoeft echt geen middag/avondvullend programma te zijn met 100 mensen. Het hoeft ook geen uren te duren. Op een halfuurtje kan je ook al heel wat zeggen.

Je hoeft het niet over alle vragen te hebben. Kies er gerust eentje of enkele uit. Werk vooral aan het idee waar energie voor is.

Maak het gezellig. Een drankje, een hapje… Zorg dat je ’t zelf fijn en boeiend vindt, dan vinden anderen dat ook.

Op de site vind je al heel wat ondersteunende informatie terug. Je vindt er antwoorden op veel gestelde vragen en er wordt verwezen naar technische en inhoudelijk informatie die je kan helpen om jouw idee of mening vorm te geven. 

 

Hoe pak ik het gesprek concreet aan?

Verwelkom iedereen en zorg voor een ontspannen sfeer. Laat iedereen zichzelf voorstellen (ook al kennen jullie elkaar (goed), het is vaak boeiend om even te polsen naar de verwachtingen die iedereen heeft voor dit gesprek.

Start de overstromingsbabbel met de context te schetsen: waarom doen we dit? Waarom zijn we hier samen? Wat willen we bereiken tegen het einde van ons gesprek? Antwoord: steeds meer mensen betrekken bij het thema en enkele interessante ideeën formuleren om overstromingen en de gevolgen ervan te beperken.

Vertel hoe je deze sessie gaat aanpakken en verken de vragen zodat iedereen echt begrijpt wat de bedoeling is.

Hier vind je een manier waarop je een brainstormsessie kan begeleiden.

Tijdens het gesprek is het nuttig dat iemand het gesprek leidt. Als begeleider bewaak je de structuur, timing en sfeer. Betrek mensen door open vragen te stellen, zonder jouw visie op te dringen. Wees positief kritisch. In deze fase van het gesprek is elk idee een goed idee. Zorg wel dat iedereen bij de les blijft en niet afdwaalt van het initiële gespreksonderwerp. Vat af en toe samen wat er allemaal gezegd werd. Dit geeft structuur en overzicht. Noteer eventueel kernwoorden op een bord of een grote papieren flap. Vraag dat er iemand wat nota’s neemt tijdens het gesprek. op het einde noteer je alles op het verslagblad dat je kan gebruiken als hulpmiddel bij het invoeren van de ideeën op de website.

Enthousiasme werk aanstekelijk: als je gesprekspartners zich comfortabel voelen, zeggen ze gemakkelijker wat ze denken en kunnen ze sneller nieuwe ideeën lanceren.

Rond af en bedank iedereen voor zijn/haar waardevolle bijdrage. Met een korte rondvraag over het verloop van het gesprek, kan je te weten komen wat de deelnemers er van vonden. Misschien dat er hier ideeën ontspruiten om opnieuw samen te komen? Om met andere mensen/groepen gesprekken te voeren? Of om echt zelf aan de slag te gaan met bepaalde ideeën of oplossingen?

 

Hoe breng ik dit alles op de website?

Om ideeën te kunnen invoeren op de site moet je eerst geregistreerd zijn als individu of in naam van een groep, vereniging of organisatie. Daarna kan je de ideeën één voor één invoeren via de website, telkens bij de juiste vraag:

 • Wat kan ik als inwoner zelf doen ?
 • Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen ?
 • Wat kan de overheid doen?
 • Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen ?

 

Maak hiervoor gebruik van het verslagblad dat je hebt ingevuld tijdens of na je sessie.

Materiaal dat je kan gebruiken

Voorbeeld van een uitnodigingsmail

Beste [voornaam]

Ik moet het u niet vertellen: de Kerkebeek en andere waterlopen die door Zedelgem en Sint-Michiels Brugge stromen, zorgden in het verleden al meermaals voor overstromingen. Bovendien maakt de klimaatverandering het risico groter. Er is al heel wat gebeurd in de vallei van de Kerkebeek om het overstromingsrisico te verminderen. Maar toch zal er altijd een kans op wateroverlast blijven bestaan.

Er is geen pasklare oplossing, maar de sleutel tot het beperken van overstromingen en de gevolgen ervan is samenwerking tussen overheid, inwoners, bedrijven… Daarom startte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) begin dit jaar een project om iedereen een jaar lang te betrekken. Op de website kerkebeek.riviercontract.be staat alle informatie over dit project en daar kunnen we nu ook ideeën voorstellen.

Omdat ik er zelf van overtuigd ben dan we ook ons steentje kunnen bijdragen, wil ik ook maatregelen zoeken en oplossingen aanreiken om overstromingen en de gevolgen ervan te beperken. En dat doe ik veel liever samen dan alleen. Daarom wil ik jou uitnodigen om samen met mij (en enkele anderen) ideeën te lanceren (vanuit de idee dat we die later ook zullen uitvoeren).

Kom op [datum] om [uur] naar [plaats] en denk met ons mee. Jouw inbreng is zeer waardevol. Ik hoop dat ik op je aanwezigheid mag rekenen. Graag een bevestiging van je komst op [e-mailadres].

Ik ben alvast reuzebenieuwd en hoop dat je even enthousiast bent als ik om samen te werken aan een engagement voor de vallei van de Kerkebeek.

Beste groeten, [naam verzender]  

 

Hoe organiseer ik een brainstormsessie?

Leg de vier onderstaande vragen voor aan de groep deelnemers. Laat iedereen gedurende 5 tot 10 minuten individueel nadenken en voor zichzelf ideeën noteren. Doe dit echt individueel want meteen in groep werken, belemmert de diversiteit en heeft vaak tot gevolg dat men te veel verder bouwt op wat de voorganger inbracht en de eigen inzichten ‘wegmoffelt’.

Overstromingen en de gevolgen beperken:

 • Wat kan ik als inwoner zelf doen ?
 • Wat kan ik als inwoner samen met anderen doen ?
 • Wat kan de overheid doen?
 • Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen ?

Leg nadien alle ideeën op tafel. Maak in één keer groepen met ideeën die bij elkaar horen of elkaar aanvullen. Maak de groepen wel niet te groot, breed, algemeen… Let ervoor op dat je de finesses niet mist.

Je hebt nu een longlist met ideeën, oplossingen voor het beperken van overstromingen en de gevolgen.

Bespreek in je groep of je alle ideeën verder gaat uitwerken of dat je een selectie gaat maken.

Werk de ideeën uit met behulp van o.a. volgende vragen:

 • Beschrijf het idee uitvoerig (zodat het ook duidelijk is voor buitenstaanders)
 • Wie is hier allemaal bij betrokken? Wie heb je nodig om dit idee uit te werken?
 • Welk resultaat of resultaten wil je hiermee precies bereiken?
 • Zijn er knelpunten?
 • Is dit idee snel of makkelijk uit te voeren of is dit zeer complex en/of langdurig?

 

Als je hiermee klaar bent, kan je het resultaat op het verslagblad noteren en nadien op de website ingeven.