Het online ideeënplatform dat gebruikt wordt voor kerkebeek.riviercontract.be kadert in een participatief proces om iedereen in de vallei van de Kerkebeek een jaar lang te betrekken. Maatregelen en oplossingen moeten immers gedragen worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Iedereen kan op verschillende manieren zijn steentje bijdragen. Doel van het online platform is om zoveel mogelijk mensen en organisaties de kans te bieden een bijdrage te leveren. Deze bijdragen zijn onderworpen aan een aantal regels zodat we het debat open en constructief kunnen houden. Bijdragen die zich niet aan deze regels houden, zullen door de moderatoren van het platform niet worden toegelaten.

Wanneer loopt het project?

Het hele project loopt van 6 januari 2017 tot maart 2018. Tijdens het project zijn er verschillende fasen.

 • Van 6 januari tot en met 28 februari kan je via de website het overstromingsrisico voor jouw woning of straat leren kennen! Doe de test en kom te weten hoe groot het overstromingsrisico voor jouw woning, bedrijf of straat nu is en hoe het risico stijgt door de klimaatverandering.
 • Op woensdagavond 15 februari in zaal Braambeier in Zedelgem (Loppesestraat 14a) of op dinsdagavond 21 februari in Ontmoetingshuis Onze Ark, Sint-Michielslaan 33, 8200 Sint-Michiels Brugge houden we een startevent. Je krijgt de kans om met de gemeente, de waterbeheerders en andere betrokkenen te overleggen en mee te denken over oplossingen.
 • Tussen 1 mei en 30 juni kan je via deze website online ideeën en oplossingen delen, bediscussiëren en steunen via een online discussieplatform
 • Eindigen doen we in het najaar met ons Kerkebeek-forum waar de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld worden besproken, om te komen tot concrete en haalbare acties.
 • Einde 2017 houden we het feestelijk slotevent waar we de beste ideeën voorstellen.
 • In het eerste kwartaal van 2018 wordt dan het eindrapport opgemaakt

 

Wie kan er meedoen?

Iedereen die wil, kan het project online volgen en deelnemen aan de verschillende ontmoetingsmomenten. Iedereen kan de ingediende ideeën en reacties lezen. Wil je zelf meedoen aan het project (eigen ideeën geven, reageren op andere ideeën of aanwezige bijdragen steunen of delen), dan moet je een account aanmaken. Enkel geregistreerde deelnemers kunnen dus bijdragen leveren aan het online ideeënplatform.

Je kan je registeren als persoon of als groep of vereniging. Personen nemen vanuit hun eigen naam deel aan het project. Registreer je een groep of vereniging, dan gaan we er van uit dat je spreekt in naam van die groep of vereniging. Dat wordt ook op die wijze aangegeven op het platform.

Hoe zit het met mijn privacy?

Om te kunnen deelnemen aan het project, moet je registreren. Daarbij vragen we een aantal gegevens op. Je kan deelnemen als je die gegevens invult en een geldig e-mailadres ingeeft. Je kan niet volledig anoniem deelnemen aan het project. Registreer je als persoon, dan worden je bijdragen op het platform getekend met je voornaam, eerste letter van je familienaam en de gemeente waar je woont (bijv. Joris P. uit Zedelgem). Registreer je een groep of vereniging, dan geven we de naam van de vereniging weer.

De gegevens van dit debat zelf worden uiteraard volstrekt anoniem verwerkt. Dat gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens die we registreren bij je inschrijving, dienen enkel om nadien analyses uit te voeren op de verzamelde gegevens. Individuele gegevens en antwoorden worden op een geaggregeerd niveau anoniem verwerkt en onder geen beding doorgegeven aan derden.

De gegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van:

 • Levuur cvba, Grensstraat 6 – 3010 Kessel-Lo, met ondernemingsnummer BE0834 994 608
 • Indiville CVBA, Vaartstraat 73, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer BE0554.809.415
 • Tree BVBA, Jozef Hermanslei 45, 2640 Mortsel, met ondernemingsnr: BE0840.111.951

 

Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over je verzamelen met als doel het schrijven van een projectrapport t.a.v. de Vlaamse overheid over het project kerkebeek.riviercontract.be.

Door je te registreren in het kader van het project kerkebeek.riviercontract.be voor het online debat, de events, door gebruik te maken van de website kerkebeek.riviercontract.be of door ons jouw persoonsgegevens mee te delen in het kader van dit project, aanvaard je de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als je niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website kerkebeek.riviercontract.be, je niet te registreren en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Levuur, Indiville en Tree Company behouden zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe jouw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Door Levuur, Indiville en Tree Company verzamelde persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder (maar niet limitatief):

 • Online en elektronische interacties met het project, onder andere via websites, mobiele applicaties, sms-programma’s of applicaties op sociale netwerken van derden (zoals bv. Facebook);
 • Offline interacties met het project, onder andere via gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden en contacten via de telefoon;

 

Gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die je met jouw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke en contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Levuur, Indiville of Tree Company nodig heeft om persoonlijk met je contact op te nemen (zoals bv. jouw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer of jouw status);
 • Demografische informatie, waaronder jouw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie);
 • Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren bij kerkebeek.riviercontract.be (zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en eventuele veiligheidsvraag en -antwoord);
 • Feedback op het online ideeënplatform, waaronder informatie die je deelt als antwoord op de op het platform gestelde vragen en jouw reacties daarop (zoals jouw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback);
 • Inhoud die door de gebruiker is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto's, video's en persoonlijke verhalen) die je creëert en vervolgens deelt met Levuur, Indiville en Tree Company (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar de website kerkebeek.riviercontract.be.

 

Gegevens die we verzamelen wanneer je de website kerkebeek.riviercontract.be gebruikt

We gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën die bepaalde informatie verzamelen wanneer je de website bezoekt.

Persoonsgegevens van kinderen

We vragen of verzamelen nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als we ontdekken dat we per ongeluk persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 12 jaar, dan zullen we de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit onze bestanden.

Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen.

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Onderhoud van jouw account: om jouw accounts te creëren en te onderhouden.
 • Websites: om jouw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;
 • Virale websitefuncties
  • We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je virale websitefuncties aan te bieden, zoals bv. een "tell-a-friend"-programma, waarmee je bepaalde nieuwsberichten en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden. Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.
  • Sociale netwerken van derden: we kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals "Facebook Connect" of "Facebook Like". Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de website, onder andere om je de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden. Als je deze functies gebruikt, is het mogelijk dat we bepaalde persoonsgegevens over jou kunnen verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die we over jou kunnen verkrijgen, vind je terug op de website van het betreffende sociale netwerk.
  • Andere specifieke doeleinden: de gegevens die je ons verstrekt zullen dienen om een eindrapport op te stellen over het project kerkebeek.riviercontract.be #kerkebeek. De gegevens zullen wel steeds anoniem worden verwerkt.

   

  Delen van persoonsgegevens door Levuur, Indiville en Tree Company

  We delen jouw persoonsgegevens niet met derden die jouw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij je daarvoor jouw specifieke toestemming hebt gegeven.

  We kunnen jouw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

  • We kunnen beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Levuur, Indiville en Tree Company in het kader van het project kerkebeek.riviercontract.be #kerkebeek, met inbegrip van het aanbieden van de website en de diensten die voor je beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
  • We eisen door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin je de site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot jouw persoonsgegevens.
  • We kunnen jouw persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe wettelijk worden verplicht of als we te goeder trouw oordelen dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

   

  Jouw rechten

  • Recht om zich uit te schrijven
  • Je hebt het recht om je uit te schrijven ("opt-out") en kunt dat doen door:
   • (a) de instructies te volgen van de website;
   • (b) met ons contact op te nemen .

   

  Toegang en rechtzetting

  Je hebt het recht om toegang tot jouw persoonsgegevens te vragen.Je kunt ons daartoe een verzoek sturen.

  Je hebt ook het recht om te vragen onjuistheden in jouw persoonsgegevens te verbeteren.

  Bewaring

  Levuur, Indiville en Tree company zullen jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

  Dat betekent dat we jouw persoonsgegevens na jouw laatste interactie met het project kerkebeek.riviercontract.be #kerkebeek gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

  Cookie

  Een "cookie" is een pakketje informatie dat door een webserver aan jouw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan jouw computer. Cookies kunnen gebruikt worden om gebruikers te identificeren en hiermee bepaalde procedures te vergemakkelijken. Je kunt een cookie te allen tijde weigeren door de instellingen van jouw browser aan te passen. Contact opnemen Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, neem dan met ons contact op via: e-mail naar info@riviercontract.be