Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen, ook de Kerkebeek en de andere waterlopen die door Zedelgem en Sint-Michiels Brugge stromen. Gelukkig is er de laatste jaren al veel gebeurd om het overstromingsrisico in dit gebied te verminderen.

Maar toch zal er altijd een kans op wateroverlast blijven bestaan. Op 6 januari ondertekenden het gemeentebestuur van Zedelgem, Brugge, de provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verminderen. Het resultaat zal vastgelegd worden in een riviercontract voor de Kerkebeek.

Samen kunnen we meer

Maar de overheid kan het niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen en uitgevoerd worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen,… Daarom startte de Vlaamse Milieumaatschappij een project om iedereen een jaar lang te betrekken. Iedereen kan op verschillende manieren bijdragen:

  • Leer het overstromingsrisico voor jouw woning of straat kennen! Doe de test en kom te weten hoe groot het overstromingsrisico voor jouw woning, bedrijf of straat nu is en hoe het risico stijgt door de klimaatverandering.
  • Op woensdagavond 15 februari in zaal Braambeier in Zedelgem en op dinsdagavond 21 februari in Ontmoetingshuis Onze Ark in Sint-Michiels Brugge werden 2 startevents gehouden met meer dan 200 deelnemers in totaal. Een verslag van deze events vind je hier.
  • Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen tussen 20 april en 18 juni op kerkebeek.riviercontract.be. Daarbij kijken we ook naar de meerwaarde die de waterlopen in de vallei voor alle gebruikers kunnen betekenen.
  • Ga zelf aan de slag in het najaar op ons Kerkebeekforum met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te komen tot concrete en haalbare acties.
  • Kom op het einde van 2017 naar het feestelijk event waar we de beste ideeën voorstellen. Rond de jaarwisseling volgt een feestelijk slotevent waar de beste ideeën worden voorgesteld. Het resultaat van heel het proces wordt samengevat in een helder rapport en overgedragen aan de stuurgroep van het project. Zij nemen dit mee naar het riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek waar de engagementen worden neergeschreven.