Overstromingsrisico’s beperken! En wat met de effecten van waterschaarste? (Natuurpunt)

Het project “Riviercontract Kerkebeek” richt zijn pijlen op overstromingen. Teveel aan water en tekort aan water staan nauw bij elkaar. Alvast in de periode van droogte en bijhorende schaarste aan water die we vandaag, juni 2017 beleven. Misschien kan de doelstelling van dit project worden uitgebreid: niet alleen ongewenste overstromingen voorkomen, maar ook ervoor zorgen dat het systeem robuuster wordt tegen langere droogteperiodes? Sponzen, zoals onze natuurgebieden, die extra water kunnen opslorpen om het achteraf langzaam weer los te laten, kunnen hier een deel van het antwoord aan bieden.

24 juni 2017 - Rony J
  • Totaal
    1
  • 0
  • 0
  • 0