Beter onderhoud van Kerkebeek en zijbeken

Tot op heden worden de Kerkebeek en de zijbeken (zoals bv. de Kasteelbeek) zelden of nooit uitgedolven. Dit zou toch zeker om de zoveel jaar moeten gebeuren.

18 juli 2017 - Jolien V
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0