Verwijderen van betonplaten in de taluds van de Kerkebeek

De Kerkebeek herinrichten met een zachter talud en waar mogelijk met een oeverzone die eventueel kan gebruikt worden voor recreatie.

15 juni 2017 - Karel L
  • Totaal
    2
  • 0
  • 0
  • 1