De Kerkebeek in Sint-Michiels meer zichtbaar maken en een plaats geven in de ruimtelijke, sociale en historische context.

Starten met pilootprojecten van openlegging zodat met een 'quick-win' de Kerkebeek weer zichtbaar wordt. Hierbij de nodige informatie verstrekken met bv. informatieborden zodat passanten een notie hebben van het historisch en ruimtelijk belang van de Kerkebeek.

15 juni 2017 - Karel L
  • Totaal
    1
  • 0
  • 0
  • 0